tiếng Việt

Văn phòng Tư Pháp Người Mỹ Gốc Á tại Atlanta (Asian Americans Advancing Justice-Atlanta – AAAJ-Atlanta, tên trước đây AALAC) là trung tâm tư vấn pháp lý đầu tiên được thành lập để dành riêng cho quá trình củng cố quyền lợi của người Mỹ gốc Á di dân và tị nạn tại Georgia và vùng Đông Nam của Hoa Kỳ. Tổ chức được hình thành vào mùa xuân năm 2010 bởi và cho người Mỹ gốc Á, sản xuất ra các chính sách mang nguồn gốc miền Nam Hoa Kỳ để nâng cao tiếng nói của người Mỹ gốc Á trong khu vực, xung quanh những vấn đề cốt lõi về di trú, giáo dục và quyền bầu cử. Chúng tôi cung cấp và hỗ trợ các hướng dẫn và giáo dục về luật pháp phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa, thường xuyên tham gia vào các hoạt động hướng ngoại trong và ngoài cộng đồng để tăng cường sự hiểu biết và cung cấp các dịch vụ cần thiết. Chúng tôi ghi danh các cử viên quanh năm, tổ chức các khóa đào tạo lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tăng hiệu quả, huấn luyện và thúc đẩy hàng trăm tình nguyện viên cùng làm việc để xây dựng một xã hội với các công dân đều tham gia bầu cử. Chúng tôi đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng và người dân địa phương, đồng thời lựa chọn những chiến dịch cần thiết để thử thách công lý và phơi bày các chính sách, những hệ thống vi phạm quyền con người, xã hội và kinh tế của người Mỹ gốc Á.

Để được hỗ trợ, xin vui lòng gọi: 404-585-8446